A B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
…kurio nieks nemylėjo



XX−XXI a., romanas, meilė
A
Algimantas



XIX–XX a., romanas, praeities romantizavimas
Alisa stebuklų šalyje



XIX a., pasaka, stebuklų šalis
Anė iš Žaliastogių



XX a., romanas, vaikystė
Anksti rytą



XX a., poezija, jausmingumas
B
Baltoji varnelė



XX−XXI a., poezija, dainomis virtę eilėraščiai
Bembis. Bembio vaikai



XX a., apysaka, nuotykiai
Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose



poezija, humoreska, XX−XXI a.
Brisiaus galas



XIX–XX a., novelės, užuojauta
Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos



XIX a., pasakos, romantizmas
Būrimas obuolio sėklom



XX−XXI a., apysaka, paauglystė
D
Dainavos šalies senų žmonių padavimai



XX a., padavimai, praeities romantizavimas
Dėdės Tomo trobelė



XIX a., romanas, vergovė
E
Eglė Žalčių karalienė



XX a., poema, literatūrinė pasaka
Eilėraščiai



XX a., poezija, estetizmas
Eilėraščiai



XX−XXI a., poezija, miestas
Eilėraščiai



XX−XXI a., poezija, paradoksas
G
Galvažudys



XX a., apsakymai, užuojauta
Giedančios upės



XX−XXI a., poezija, harmonija
Giesmė apie Gediminą



XX a., poema, literatūrinė legenda
Graikų mitai



legendos, mitai, Antika
Gražina. Konradas Valenrodas



XIX a., poema, romantizmas
Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas



XX−XXI a., romanas, kaukai
H
Haufo pasakos



XIX a., pasakos, romantizmas
Heida



XIX a., romanas, Alpės
I
Irkos tragedija



XIX–XX a., apsakymai, vaikystė
J
Jos vardas Nippė



XX−XXI a., apysaka, šeima
Jūra yra sūri



XX−XXI a., apsakymai, vaikystė
Jūratė ir Kastytis



XX−XXI a., mikrodrama, ironija
Jurgio Paketurio klajonės



XX a., apysaka, humoras
K
Ką nuveikė Keitė



XIX a., apysaka, vidinė stiprybė
Kaip atsirado žemė



tautosaka, sakmės, mitologija
Kelionė į Šambalą



XX−XXI a., esė, kelionės
Kelionės



XX a., esė, kelionės
Kelionių alchemija



XX−XXI a., esė, kelionės
Kintas



XX−XXI a., apysaka, paauglystė
Kliudžiau



XIX–XX a., novelės, užuojauta
Kūdikystės sapnai



XIX–XX a., novelės, vaikystė
L
Laimės žiburys



XIX–XX a., novelės, pasaka
Lietuviškos pasakos



tautosaka, pasakos, stebuklai
Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų



XX−XXI a., esė, kelionės
Link Debesijos



XX a., apsakymai, jautrumas
M
Mažasis princas



XX a., literatūrinė pasaka, alegorija
Metai



XVIII a., poema, būrai
N
Naktys Karališkiuose



XX a., apysaka, apsakymai
Nebaigta pasaka



XX−XXI a., poezija, eksperimentų knyga
Nebijokė



XX−XXI a., apsakymai, užuojauta
Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė



XX a., literatūrinė pasaka, stebuklai
O
Odisėja



Antika, poema, epas
P
Padavimai ir legendos



XX a., padavimai, legendos
Papartynų saulė



XX−XXI a., novelės, šeima
Paslaptingas sodas



XIX–XX a., romanas, stebuklai
Paukščių takas



XX−XXI a., poezija, tapybiškumas
Pavasario balsai



XIX–XX a., poezija, patriotizmas
Peizažas



XX a., poezija, kaimas
Pelenų antelė



XX−XXI a., pjesės, lėlių teatras
Penkiolikos metų kapitonas



XIX–XX a., romanas, nuotykiai
Perkūno šventykloje



XX a., apysaka, archeologinis detektyvas
Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis



XX a., literatūrinė pasaka, stebuklai
Poliana



XIX–XX a., romanas, gyvenimo džiaugsmas
Portugalijos karalius



XIX–XX a., romanas, tėvas ir duktė
R
Raudonosios mirties kaukė



XIX a., apsakymai, romantizmas
Robinzonas Kruzas



XVII−XVIII a., romanas, didaktika
Romeo ir Džuljeta



XVI−XVII a., tragedija, meilė
Rugsėji, šermukšnio uoga



XX−XXI a., poezija, ilgesys
S
Skerdžius



XX a., apsakymai, žmogus ir gamta
Sužeistas vėjas



tautosaka, sakmės, mitologija
T
Tomo Sojerio nuotykiai



XIX–XX a., apysaka, nuotykiai
U
Užrašai apie Šerloką Holmsą



XIX–XX a., apsakymai, detektyvas
V
Vaikų karas



apysaka, draugystė, XX a.
Vasara su Katšuniu



XXI a., romanas, paauglystė
Vėjo birbynė



XX−XXI a., poezija, liūdesys
Vilniaus legendos. Pasakos



literatūrinė legenda, XX a., Vilnius
Ž
Žmogaus žvaigždė



XX−XXI a., poezija, santarvė
Žydrieji Jungos



XX a., apysaka, paauglystė
Z
Zuika padūkėlis



XX−XXI a., apysaka, paauglystė