Naudojimosi tvarka

Šios skaitmeninės bibliotekos paskirtis – sudaryti galimybes 5–8 klasių mokiniams pasirinkti privalomosios ir rekomenduojamos literatūros skaitymo būdą pagal savo mokymosi stilių ir turimus įrenginius. Tačiau už joje esančios informacijos naudojimą atsakingas pats paslaugos naudotojas.

Skaitmeninė biblioteka prieinama visų Lietuvos mokyklų mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams. Joje esanti medžiaga gali būti naudojama tik mokymo ir mokymosi tikslais. Parduoti ar naudoti kitais (ne švietimo) tikslais skaitmeninėje bibliotekoje esančią medžiagą draudžiama.

Ugdymo plėtotės centras negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad ši skaitmeninė biblioteka bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi ja, yra susijusi išimtinai su jūsų rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai ar kompiuterinei sistemai, prisiimate visas būtinų aptarnavimo paslaugų, remonto ar taisymo išlaidas.

Ugdymo plėtotės centras pasilieka teisę keisti ar taisyti skaitmeninėje bibliotekoje esančią medžiagą bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.

Grįžti į pradžią