A B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
A

Jonas Aistis 1

Peizažas



XX a., poezija, kaimas
B

Alis Balbierius 1

Giedančios upės



XX−XXI a., poezija, harmonija

Jonas Basanavičius 1

Lietuviškos pasakos



tautosaka, pasakos, stebuklai

Jonas Biliūnas 4

Brisiaus galas



XIX–XX a., novelės, užuojauta
Kliudžiau



XIX–XX a., novelės, užuojauta
Kūdikystės sapnai



XIX–XX a., novelės, vaikystė
Laimės žiburys



XIX–XX a., novelės, pasaka

Kazys Boruta 2

Frances Hodgson Burnett 1

Paslaptingas sodas



XIX–XX a., romanas, stebuklai
C

Lewis Carroll 1

Alisa stebuklų šalyje



XIX a., pasaka, stebuklų šalis

Susan Coolidge 1

Ką nuveikė Keitė



XIX a., apysaka, vidinė stiprybė

Petras Cvirka 1

Vaikų karas



apysaka, draugystė, XX a.
Č

Rimantas Černiauskas 1

Jūra yra sūri



XX−XXI a., apsakymai, vaikystė
D

Vladas Dautartas 1

Žydrieji Jungos



XX a., apysaka, paauglystė

Daniel Defoe 1

Robinzonas Kruzas



XVII−XVIII a., romanas, didaktika

Kristijonas Donelaitis 1

Metai



XVIII a., poema, būrai

Liudas Dovydėnas 1

Naktys Karališkiuose



XX a., apysaka, apsakymai

Arthur Conan Doyle 1

Užrašai apie Šerloką Holmsą



XIX–XX a., apsakymai, detektyvas
E

Juozas Erlickas 2

Antoine de Saint Exupéry 1

Mažasis princas



XX a., literatūrinė pasaka, alegorija
G

Sigitas Geda 1

Baltoji varnelė



XX−XXI a., poezija, dainomis virtę eilėraščiai

Broliai Grimai 1

Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos



XIX a., pasakos, romantizmas

Leonardas Gutauskas 1

Paukščių takas



XX−XXI a., poezija, tapybiškumas
H

Wilhelm Hauff 1

Haufo pasakos



XIX a., pasakos, romantizmas

Homeras 1

Odisėja



Antika, poema, epas
I

Jurga Ivanauskaitė 2

Kelionė į Šambalą



XX−XXI a., esė, kelionės
Kelionių alchemija



XX−XXI a., esė, kelionės
J

Jurgis Jankus 1

Po raganos kirviu. Senas kareivis Matatutis



XX a., literatūrinė pasaka, stebuklai
K

Vincas Krėvė 3

Dainavos šalies senų žmonių padavimai



XX a., padavimai, praeities romantizavimas
Galvažudys



XX a., apsakymai, užuojauta
Skerdžius



XX a., apsakymai, žmogus ir gamta

Valdemaras Kukulas 1

Vėjo birbynė



XX−XXI a., poezija, liūdesys
L

Selma Lagerlöf 1

Portugalijos karalius



XIX–XX a., romanas, tėvas ir duktė
M

Maironis 1

Pavasario balsai



XIX–XX a., poezija, patriotizmas

Aidas Marčėnas 1

Žmogaus žvaigždė



XX−XXI a., poezija, santarvė

Vanda Markovska 1

Graikų mitai



legendos, mitai, Antika

Marcelijus Martinaitis 1

Pelenų antelė



XX−XXI a., pjesės, lėlių teatras

Adomas Mickevičius 1

Gražina. Konradas Valenrodas



XIX a., poema, romantizmas

Lucy Maud Montgomery 1

Anė iš Žaliastogių



XX a., romanas, vaikystė

Gendrutis Morkūnas 1

Vasara su Katšuniu



XXI a., romanas, paauglystė
N

Salomėja Nėris 2

Anksti rytą



XX a., poezija, jausmingumas
Eglė Žalčių karalienė



XX a., poema, literatūrinė pasaka
O

Kostas Ostrauskas 1

Jūratė ir Kastytis



XX−XXI a., mikrodrama, ironija
P

Sigitas Parulskis 1

Eilėraščiai



XX−XXI a., poezija, paradoksas

Vincas Pietaris 1

Algimantas



XIX–XX a., romanas, praeities romantizavimas

Edgar Allan Poe 1

Raudonosios mirties kaukė



XIX a., apsakymai, romantizmas

Eleanor H. Porter 1

Poliana



XIX–XX a., romanas, gyvenimo džiaugsmas

Sigitas Poškus 1

Nebaigta pasaka



XX−XXI a., poezija, eksperimentų knyga
R

Vytautas Račickas 2

Jos vardas Nippė



XX−XXI a., apysaka, šeima
Zuika padūkėlis



XX−XXI a., apysaka, paauglystė

Henrikas Radauskas 1

Eilėraščiai



XX a., poezija, estetizmas

Bronius Radzevičius 1

Link Debesijos



XX a., apsakymai, jautrumas

Šatrijos Ragana 1

Irkos tragedija



XIX–XX a., apsakymai, vaikystė

Antanas Ramonas 1

Vilniaus legendos. Pasakos



literatūrinė legenda, XX a., Vilnius
S

Kazys Saja 2

…kurio nieks nemylėjo



XX−XXI a., romanas, meilė
Būrimas obuolio sėklom



XX−XXI a., apysaka, paauglystė

Felix Salten 1

Bembis. Bembio vaikai



XX a., apysaka, nuotykiai

Jurgis Savickis 1

Kelionės



XX a., esė, kelionės

William Shakespeare 1

Romeo ir Džuljeta



XVI−XVII a., tragedija, meilė

Johanna Spyri 1

Heida



XIX a., romanas, Alpės

Balys Sruoga 1

Giesmė apie Gediminą



XX a., poema, literatūrinė legenda

Harriet Beecher Stowe 1

Dėdės Tomo trobelė



XIX a., romanas, vergovė
T

Petras Tarasenka 1

Perkūno šventykloje



XX a., apysaka, archeologinis detektyvas

Mark Twain 1

Tomo Sojerio nuotykiai



XIX–XX a., apysaka, nuotykiai
V

Antanas Vaičiulaitis 1

Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė



XX a., literatūrinė pasaka, stebuklai

Judita Vaičiūnaitė 1

Eilėraščiai



XX−XXI a., poezija, miestas

Norbertas Vėlius (sudarytojas) 2

Kaip atsirado žemė



tautosaka, sakmės, mitologija
Sužeistas vėjas



tautosaka, sakmės, mitologija

Tomas Venclova 1

Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų



XX−XXI a., esė, kelionės

Jules Verne 1

Penkiolikos metų kapitonas



XIX–XX a., romanas, nuotykiai

Antanas Vienuolis 1

Padavimai ir legendos



XX a., padavimai, legendos

Bitė Vilimaitė 1

Papartynų saulė



XX−XXI a., novelės, šeima
Ž

Paulina Žemgulytė 1

Rugsėji, šermukšnio uoga



XX−XXI a., poezija, ilgesys

Vytautė Žilinskaitė 2

Kintas



XX−XXI a., apysaka, paauglystė
Nebijokė



XX−XXI a., apsakymai, užuojauta

Justinas Žilinskas 1

Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas



XX−XXI a., romanas, kaukai