Pavasario balsai

Maironis

NEDAUGEL MŪSŲ 0.69 Mb
VILIJA (NERIS) 0.92 Mb
SUNKU GYVENTI 0.74 Mb
TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS 1.41 Mb
VILNIUS 0.83 Mb
TRAKŲ PILIS 1.01 Mb
MIŠKAS ŪŽIA 0.54 Mb
* * * Tu girele, tu žalioji 0.49 Mb
LIETUVIS IR GIRIA 0.65 Mb
PRAEITIS 0.66 Mb
OI NEVERK, MATUŠĖLE! 0.99 Mb
MANO GIMTINĖ 0.6 Mb
NUO BIRUTĖS KALNO 0.81 Mb
MINIJA 0.78 Mb
TAIP MAŽA PARAMOS 0.51 Mb
IŠNYKSIU KAIP DŪMAS 0.74 Mb
UOSIS IR ŽMOGUS 1.24 Mb
AUGO PUTINAS 1.16 Mb
JEI KADA PANČIAI NUKRIS 1.19 Mb
UŽTRAUKSME NAUJĄ GIESMĘ 1.48 Mb
NEBEUŽTVENKSI UPĖS 0.97 Mb
SAULEI TEKANT 0.65 Mb
PAVASARIS 0.44 Mb
MERGAITĖ 0.57 Mb
UŽMIGO ŽEMĖ 0.45 Mb
TUPI ŠARKA 0.46 Mb
TĖVYNĖS DAINOS 0.87 Mb
DAINA 0.79 Mb
DAINA 0.75 Mb
NEUŽMIRŠUOLĖ GĖLĖ 0.55 Mb
NENORIU SAPNŲ 0.62 Mb
KO SIEKIU IR ALKSTU 0.69 Mb
PASITIKĖJIMAS SAVIMI 1.1 Mb
KAS TAS PASLAPTIS SUPRASTŲ 0.7 Mb
SKAUSMO BALSAS 0.97 Mb
MANO MOKSLADRAUGIAMS 0.92 Mb
SPJAUKI, DRAUGUŽI, Į VISKĄ! 0.89 Mb
MILŽINŲ KAPAI 1.29 Mb
RŪTŲ VAINIKAS 0.6 Mb
TROŠKIMAI 0.47 Mb
RIGI KULM 0.79 Mb
AŠ NORĖČIAU PRIKELTI 0.91 Mb
ANT NEAPOLIO UŽTAKOS 1.22 Mb
VINTAS 1.21 Mb
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ 1.49 Mb
EINA GARSAS 0.78 Mb
VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ 1.17 Mb
SENATVĖ 1.28 Mb
JAUNOS DIENOS 0.81 Mb
POETA 0.6 Mb
SKURDŽIOJ VALANDOJ 1.08 Mb
MŪZOS PAVOJUJE 0.99 Mb
TAIP ATSILYGINTA 1.06 Mb
SAULEI LEIDŽIANTIS 0.6 Mb
AKYS 0.74 Mb
SONNET à VIKTOR HUGO 0.6 Mb
ŠATRIJOS KALNAS 2.11 Mb
DVI ŽVAIGŽDI 0.67 Mb
* * * Ne vienas metas, risčia prabėgęs 0.6 Mb
DŽIOVININKĖ 0.6 Mb
LIŪDESYS 0.69 Mb
SMUIKUI GRIEŽIANT 0.67 Mb
POEZIJA 1.1 Mb
APSAUGOK, VIEŠPATIE! 1.1 Mb
AR AŠ KALTAS 1.1 Mb
SENELIO SKUNDAS 0.76 Mb
RUDENS DIENOS 0.55 Mb
ANT DRŪKŠĖS EŽERO 0.49 Mb
J. ST. 1.1 Mb
VILTIS 0.44 Mb
ČIČINSKAS 4.99 Mb
LIETUVA BRANGI 1.17 Mb
VASAROS NAKTYS 0.71 Mb
DUETAS 1.17 Mb
JŪRATĖ IR KASTYTIS 2.11 Mb
MEDVĖGALIO KALNAS 1.68 Mb
LIETUVA DIDŽIOJO KARO METU 0.51 Mb
NEVĖŽIS PER KARĄ 1.01 Mb
ALPIŲ VIRŠŪNĖS 0.69 Mb
VARPAI 0.9 Mb
PASKUTINIS AKORDAS 0.78 Mb
NUTRŪKO – NESUMEGSI 0.76 Mb
ŠIRDIS IR PROTAS 0.76 Mb
SUDIEU 0.55 Mb
SLENKA DEBESYS PILKOS 0.78 Mb
KOVOJ DĖL ŠVIESESNĖS ATEITIES 0.49 Mb
KAM ŠIRDĮ DAVEI? 0.42 Mb
SUOLELIS MIŠKE 0.23 Mb
POETUI MIRUS 0.65 Mb
IŠ DANUTĖS AKIŲ 1.01 Mb
IŠVAŽIUOJANT 0.75 Mb
DYVITIS 1.65 Mb
UŽKEIKTAS SKAPIŠKIO VARPAS 1.97 Mb
ČAURA-PANČASIKA 1.38 Mb
KAI KAM 1.95 Mb
DAINŲ ŠVENTEI 0.69 Mb
ANT PUNĖS KALNO TIES NEMUNU 2.29 Mb
NUOLAT VERKŠLENANTIEMS POLITIKAMS 0.89 Mb
* * * Bažnyčioj gieda „aleliuja“ 0.45 Mb
DRAUGO LIŪDESYS 0.69 Mb
* * * Išliksiu aš gyvas paveiksle tame 0.39 Mb
* * * Seniai aš laukiu išsiilgęs 0.26 Mb
SKAUSMO SKUNDAS 0.76 Mb
LAIŠKAI 0.97 Mb
VAKARO MINTYS 0.9 Mb

Žymos: XIX–XX a., poezija, patriotizmas

Rekomenduok kūrinį draugui

Grįžti į pradžią